AbelTalent brengt data op orde

5 stappen data op orde

Meer weten over de mogelijkheden van data op orde? 

Data op orde

Het belang van data op orde wordt steeds groter, om de simpele reden dat voor het uitvoeren van alle taken binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving steeds meer informatie-gestuurd wordt gewerkt. Dat uit zich in de volgende uitdaging:

 • Er wordt meer data gevisualiseerd  op kaarten die goed gekoppeld moet worden aan geografie;
 • De organisatie die het bronhouderschap overneemt, maakt echter niet altijd gebruik van dezelfde systemen. Dit leidt ertoe dat de data opnieuw geactualiseerd en gebruiksklaar gemaakt moet worden, voordat deze door de nieuwe bronhouder ingelezen kan worden;
 • Data is nog niet toegankelijk en zodoende nog niet bruikbaar; 
 • In de praktijk komt het vaak voor dat omgevingsdiensten of gemeenten dit pas aanpakken op het moment dat er aan bepaalde wettelijke verplichtingen of regionale doelstellingen moet worden voldaan. In zo’n situatie moeten er dan op korte termijn flinke achterstanden aan gegevens worden ingevoerd of geactualiseerd.
 • Maar ook in de vergunningverlening, toezicht en handhaving is het enorm belangrijk de data op orde te hebben. Om de reden dat het noodzakelijk is voor de DSO omgevingsvisie en omgevingsplannen, waarbij er dagelijks uitwisseling met partners in de keten plaatsvindt. 

Met de komst van de Omgevingswet zal de uitwisseling van informatie sterk toenemen en hierdoor wordt het belang van complete en kwalitatief optimale databronnen alleen maar groter.

Wat kan AbelTalent betekenen bij het op orde brengen van data?

 • Fase 1. Inzichtelijk maken van de benodigde data
 • Fase 2. Protocol opstellen
 • Fase 3. Pilot uitvoeren
 • Fase 4. Data op orde brengen
 • Fase 5. Evalueren

Op welke manieren kan AbelTalent data op orde brengen?

 • Digitaliseren van analoge data;
 • Het verzamelen, beheren, bewerken en beoordelen van data;
 • Advisering over data uitwisseling met bijbehorende werkprocessen en protocollen;
 • Het visualiseren en presenteren van data.
Blog 1_Tip 1_Belang van data op orde@0.5x

Meer weten over de organisaties waarin wij data op orde brengen?

Klik op een button om meer te lezen over de verschillende soorten organisaties en hoe wij ze helpen om hun data op orde te brengen en te houden.