AbelTalent & 

gemeenten in Nederland

Wat doen de gemeenten

Nederland bestaat uit honderden Gemeenten. Hoewel de diversiteit tussen deze Gemeenten groot is, is er een gezamenlijk doel dat al deze gemeente overstijgt; allemaal moeten zij namelijk de data op orde hebben. Er wordt steeds meer informatie gestuurd gewerkt, dus data moet inzichtelijk zijn en gemakkelijk te benaderen. 

Dit is belangrijk voor zowel intern gebruik, als voor de externe communicatie naar hun burgers toe. Als de data op orde is, kan er aan de juiste knoppen worden gedraaid.

Ook hebben Gemeenten te maken met de naderende Omgevingswet (OW) en de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) en waardoor de wildgroei aan data op orde moet worden gebracht. 


Alle gemeenten in Nederland moeten de data op orde hebben voor zowel intern als extern gebruik.

 

De uitdagingen

Omgevingswet, de BRO en de burger.

Met de komst van de Omgevingswet zal de uitwisseling van informatie sterk toenemen en hierdoor wordt het belang van complete en kwalitatief optimale databronnen alleen maar groter.
Veel gegevens bevinden zich (deels) in papieren archieven of zijn verspreid over meerdere systemen.
Door de Omgevingswet wordt het registreren en bijhouden van data in sommige gevallen overgedragen van de provincies naar de Gemeenten. Het bevoegd gezag veranderd in sommige gevallen, dan moet het registeren en bijhouden van data opnieuw belegd worden bij een eindverantwoordelijke. 
De organisatie die het bronhouderschap overneemt, maakt echter niet altijd gebruik van dezelfde systemen. Dit leidt ertoe dat de data opnieuw geactualiseerd en gebruiksklaar gemaakt moet worden, voordat deze door de nieuwe bronhouder ingelezen kan worden. Zolang de data niet toegankelijk is, is deze niet bruikbaar. Hier moeten dus projecten voor worden opgezet die vaak kostbaar zijn en veel tijd vergen. 

Gemeenten constateren regelmatig dat er nog onvoldoende samenhang en eenduidigheid is in de gegevens die gebruikt worden voor het uitvoeren van publieke taken. Denk daarbij aan het verlenen van vergunningen voor inwoners van de gemeente. Per taak worden gegevens op een eigen manier uitgevraagd, waardoor geen uniformiteit ontstaat in de uitgevraagde datasets. Om de dienstverlening van de Gemeenten naar de burgers te verbeteren, zijn kwalitatief hoogwaardige basisgegevens nodig. Hier profiteren zowel de medewerkers van de uitvoerende werkzaamheden als de burger uiteindelijk van.

Wanneer data niet volgens de juiste richtlijnen op orde is, zullen hier aanvullende kosten bij komen. Deze faalkosten kunnen bespaard worden én blijven door ervoor dat informatie op de juiste manier naar buiten wordt gebracht en aanvullend ook de juiste besluiten genomen worden. 

Met welke uitdagingen hebben de Gemeenten te maken:

  • BRO/Basis Registratie Ondergrond
  • Warme overdracht
  • Data op orde voor de burgers

Blog 1_Tip 2_4 bronnen van data-0.5x_v2

Welke rol speelt AbelTalent

De helpende hand in data op orde

Dataprojecten vormen de rode draad door de dienstverlening van AbelTalent. Wij hebben een flinke dosis aan ervaring op het gebied van data op orde. Deze ervaring bieden we aan bedrijven, door middel van het bieden van capaciteit. Deze capaciteit bieden we in projectvorm op interne projecten waarbij we de inzet van ons talent gebruiken.

Wij doen dit met onze junior talenten onder supervisie van onze ervaren medewerkers en/of de kennis en kunde van jouw senior medewerkers. Hierdoor doet ons talent versnelde ervaring op en kunnen zij versneld met een rugzak vol ervaring doorstromen naar externe projecten in verschillende rollen en functies.
Hiernaast hebben wij de mogelijkheid om meer ervaren professionals aan te bieden vanuit ons grote netwerk richting onze partners.

Wij zorgen ervoor dat de in te voeren data de juiste taal en kwaliteit bevat. Dit doen we door de inzet van de juiste protocollen en beslisregels. Daar zit één van onze kernwaarden. Data moet namelijk op orde vanwege de blijvende ontwikkelingen in de samenleving. Wij bieden partners hiervoor de juiste methode zodat zij hier altijd op kunnen blijven sturen.


Omgevingswet

De naderende omgevingswet zorgt voor een hoop uitdagingen en spanningen. Binnen de thema's van de Omgevingswet kunnen wij helpen om de data zo op orde te krijgen dat de implementatie van de Omgevingswet gestart kan worden. Zo ga je dus goed voorbereid de naderende omgevingswet tegemoet en kom je niet voor ongewenste deadlines of situaties te staan.

AbelTalent kan helpen bij data op orde door:

  • Het aannemen van projecten en de uitvoering;
  • Advies- en implementatie van data-op-orde-projecten;
  • Het plaatsen van talenten op uw locatie om jouw organisatie te versterken door inzet van ons talent.

Meer informatie over hoe wij data op orde brengen zie je in onze infographic. Bekijk het hier.


Meer weten over data op orde?

Onze klanten over data op orde-projecten

drie sterren

"AbelTalent onderscheidt zich door kwaliteit: de kwaliteit  van kandidaten, de filosofie achter het bedrijf door jonge mensen deze kansen te bieden en ze daar goed in te begeleiden"

drie sterren

"Positief aan AbelTalent is dat zij altijd goed meedenken over een oplossing. En doorvragen op de mogelijke problemen die bestaan. Zo worden wij echt geholpen in onze hulpvraag. "

drie sterren

"AbelTalent heeft een actieve benadering. Ze leveren toegevoegde waarde willen meedenken en willen ons als opdrachtever ontzorgen"