AbelTalent biedt dé capaciteitsoplossing op het gebied van:
Vergunningverlening

Vergunningverlening

Meer weten over de mogelijkheden van vergunningverlening

Vergunningverlening

De vraag om vergunningverleners bij gemeenten en omgevingsdiensten is groot. Tegelijkertijd is vergunningverlening een werkterrein waar onze projectmedewerkers graag op worden ingezet. Door betrokken te zijn bij vergunningverlening krijgen ze inzicht in diverse aspecten van projecten voornamelijk op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening: technisch inhoudelijk, procesmatig en bestuurlijk. Hiermee doen ze expertise op die ze binnen overige dienstverlening ook goed kunnen gaan inzetten. Vergunningverlening vormt een werkterrein waardoor wij zowel voor onze kandidaten als voor onze klanten nog aantrekkelijker worden.

Wat kan AbelTalent betekenen bij vergunningverlening?

Het ondersteunen  van gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van vergunningverlening zowel op projectbasis als door het leveren van capaciteit. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Behandelen van vergunningaanvragen binnen de domeinen bouw, ruimte en milieu (Wabo, Activiteitenbesluit, Omgevingswet, groene wetten etc.).
 • Ondersteunen bij het digitaliseren van bestaande meldingen en vergunningen en het adviseren over kwaliteitsborging en de inrichting van het werkproces daaromheen (statische werkvoorraad).
 • Het in kaart brengen van de vergunningen positie (bijvoorbeeld koppelen van vergunningen aan corresponderende bedrijfsonderdelen / objecten).
 • Actualiseren van de vergunningen situatie (wat is de laatste versie etc.).
 • Digitaal verwerken nieuwe meldingen en vergunningaanvragen en ingediende wijzigingen (beheer).

Wie  kan AbelTalent ondersteunen?

Onze markt zijn primair de omgevingsdiensten en de gemeenten. Dat blijft ook zo met de inwerkingtreding van de naderende Omgevingswet. De provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s zijn in tweede instantie ook relevant. Die zullen via de coördinatieregeling ook onder de Omgevingswet beoordelingen blijven doen. Gezien ons bestaande netwerk en het feit dat daar de hoofdmoot ligt en zal blijven liggen richten we ons primair op omgevingsdiensten en gemeenten.

 

Wij ondersteunen op de volgende terreinen

 • Vergunningen

 • Meldingen

 • Objecten

 • Wabo

 • Omgevingswet

 • Activiteitenbesluit

 • VTH (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving

 • Type A, B, C inrichtingen

 • Omgevingsvisie en omgevingsplan

 • Participatie

 • Toepasbare regels

 

Onze medewerkers

 

1-3

Projectleider 

Deze projectleider werkt al enige tijd intern bij AbelTalent. Zij heeft in de afgelopen maanden enkele projecten geleid met als thema vergunningen. Ook heeft zij een inhoudelijke cursus gevolg over het verlenen van vergunningen en wat hierbij komt kijken. 

Onze projectleider kan worden ingezet op interne projecten. 

2-3

Projectmedewerker

Dit AbelTalent heeft in haar tijd bij AbelTalent op diverse projecten gewerkt, waaronder op het gebied van vergunningen. Zij heeft hiervoor een cursus gevolg waar ze inhoudelijk veel heeft geleerd over dit thema.

Ook heeft zij in het bestuur gezeten van een studentenvereniging, waar zij zich bezig hield met het aanvragen en regelen van diverse vergunningen bij de gemeente. 

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier om meer informatie te ontvangen over deze kandidaat. 

3-3

Projectmedewerker

Dit AbelTalent is zeer gestructureerd en kan voor ieder vraagstuk een oplossing bieden. 

In zijn tijd bij AbelTalent heeft hij aan diverse projecten meegewerkt op het gebied van vergunningen.

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier voor meer informatie over deze kandidaat. 

 

De systemen die wij gebruiken

clock-1
repeat-1
settings-1
list

Werkprocessen

 • Microsoft Visio
 • Engage Process

Archiefsystemen

 • Verseon
 • Corsa
 • Key2Documenten

 

VTH-Systemen

 • Squit 20/20
 • PowerBrowser
 • Corsa
 • OpenWave

Zaaksystemen

 • Squit XO
 • Mozard Suite
 • Decos JOIN


 •  

 

De profielen van onze medewerkers

Het maatschappelijk belang maakt je werk aantrekkelijk. Je hebt te maken met verschillende belangen: mensen moeten kunnen wonen en recreëren. Het gebied waarin ze dat doen moet veilig en leefbaar zijn. Aan de andere kant heb je in hetzelfde gebied (milieu)belastende bedrijven die hun werk moeten kunnen doen. Als vergunningverlener ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en meldingen vergunningaanvragen binnen de domeinen bouw, ruimte en milieu (Wabo, Activiteitenbesluit, Omgevingswet, groene wetten etc.).

Wat ga je doen?

 • Je toets vergunningaanvragen en meldingen op volledigheid en op het voldoen van de indieningsvereisten, zoals wet- en regelgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen en vergunningaanvragen, het treffen van maatregelen en de voering van correspondentie met belanghebbenden. Tevens verstrek je informatie aan belanghebbenden aangaande vergunning en handhaving.
 • Je voert vooroverleg met aanvragers en derden.
 • Je stelt (principe)beschikkingen op en verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de handhavingsjurist bij bezwaar- en beroepschriften.
 • Je voert regie over het vergunning proces en bewaakt de doorlooptijd en kwaliteit.
 • Je verwerkt de meldingen en vergunningaanvragen in digitale (VTH) systeem van de klant.

Wat verwachten we van je?

Je profiel voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een relevante hbo of wo opleiding bijvoorbeeld in de richting recht, milieukunde, civiele techniek of bouwkunde.
 • Je hebt affiniteit met wet- en regelgeving en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Als vergunningverlener milieu ben jij zorgvuldig en kwaliteitsbewust, wat betekent dat jij oog hebt voor detail;
 • Je bent breed geïnteresseerd in de fysieke leefomgeving.
 • Je toont initiatief: je denkt mee én vooruit.
 • Je bent leergierig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent klantgericht;
 • Je bent analytisch.