AbelTalent biedt dé capaciteitsoplossing op het gebied van:
Werkprocessen Aannemers

Werkprocessen aannemers

Meer weten over de mogelijkheden van Werkprocessen Aannemers?

Werkprocessen Aannemers

Ingenieursbureaus behoren tot de traditionele klantengroep van AbelTalent. Al jaren is er een trend waarneembaar in de richting van geïntegreerde contracten. Hierdoor worden aannemers verantwoordelijk voor het gehele project van ontwerp tot en met beheerfase.

Daar waar ingenieursbureaus in het verleden vaak opdrachtgever waren en ten behoeve van de uitvoering een aannemer inschakelden of voorstelden aan hun klanten, zullen aannemers nu meer in de rol van opdrachtgever komen. 

Wat kan AbelTalent betekenen?

De dienstverlening van AbelTalent die is gericht op het ondersteunen van klanten op het gebied van repeterende, protocoliseerbare werkzaamheden is zeker ook relevant voor aannemers. Er is ruime ervaring opgedaan in contacten met en projecten voor onder andere gerenommeerde aannemers. Hieruit is gebleken dat de behoefte daar voornamelijk bestaat bij ondersteuning van het informatiebeheer: documentmanagement, eisenbeheer (Relatics) en inrichten van het werkproces en ondersteuning omgevingsmanagement.

Wij ondersteunen op de volgende terreinen

 • Ondersteunen van projectmanagement. Ook ondersteuning van projectleiders in projecten zodat bijvoorbeeld opleverdossiers efficiënt, compleet en tijdig kunnen worden afgerond.
 • Inrichten van een bedrijfsbreed informatiebeheer en daarna het per project vullen en beheren van de diverse systemen (DMS, Relatics). Aspecten die onder andere aan de orde kunnen komen zijn actualiseren/beheren gebruiksrechten, standaardiseren van bijvoorbeeld documentnamen, opzetten van standaardsjablonen, toepassen van versiebeheer.
 • Het herleidbaar organiseren en beheren van (geo)data. Het betreft hier data die tijdens projecten worden verzameld maar ook data die ten behoeve van aanbestedingen of de ontwerpfase door aannemers zelf worden verzameld (bijvoorbeeld inmeetgegevens en terreinverkenningen)
 • Omgevingsmanagement (o.a. vergunningen, bodem- en grondstromenbeheer, contacten met stakeholders ter voorbereiding van de uitvoering).

Onze medewerkers

 

1-2

Projectleider 

Deze projectleider is in korte tijd intern opgeklommen van projectmedewerker tot projectleider. Dit vanwege haar inhoudelijke kennis en leiderschapskwaliteiten.

In projecten op het gebied van werkprocessen aannemers kan zij dan ook goed toezien op de juiste kwaliteit en het borgen hiervan. 

3-2

Projectmedewerker

Dit AbelTalent blinkt uit in projecten gericht op werkprocessen aannemers.
In zijn tijd bij AbelTalent heeft hij diverse projecten gedaan in dit thema. Zo heeft hij zich bezig gehouden met het analyseren van de eisen (Systems engineering) voor het project van een opdrachtgever. 

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier om meer informatie te ontvangen over deze kandidaat. 

2-2

Junior Adviseur

Dit AbelTalent heeft in zowel zijn opleiding als intern bij AbelTalent veel ervaring opgedaan met data.

Door zijn sterke, analytische vaardigheden springt dit AbelTalent er echt uit. In zijn tijd op projecten voor aannemers heeft hij laten zien goed met data om te kunnen gaan en projectmatig zeer uitvoerig te werk te kunnen gaan. 

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier om meer informatie te ontvangen over deze kandidaat. 

 

De systemen die wij gebruiken

clock-1
repeat-1
settings-1
list

GIS

 • ArcGIS
 • Mapinfo
 • QGis
 • Dataconversies

BIS

 • Squit iBis
 • Powerforms
 • Nazca-I
 • Key2Bodem
 • Powerbrowser

Archiefsystemen

 • Verseon
 • Join
 • Decos
 • Key2Documenten

Systems Engineering

 • Docstream
 • RelaticsVTH-Systemen

 • Squit 2020
 • Powerbrowser
 • Corsa
 • OpenWave

Zaaksystemen

 • Squit XO
 • Mozard Suite
 • Join
 • Corsa

 

De profielen van onze medewerkers

De kandidaten die wij leveren voor capaciteit voldoen aan het volgende profiel: 

Profiel Coördinator Informatiebeheer Infra & Bouw

Wie zoeken wij?

Tijdens de uitvoering van projecten in de infra en bouw wordt een grote verscheidenheid aan informatie gebruikt  en gegenereerd. Hierbij kan worden gedacht aan bestekken, werkplannen, logboeken, keuringsrapporten, tekeningen, aan- en afvoerbonnen. Al deze informatie dient efficiënt, eenduidig, herleidbaar en opvraagbaar te worden opgeslagen zodat hij door alle stakeholders binnen een project eenvoudig kan worden geraadpleegd. Dit is jouw speelveld.

Wat ga je doen?

Als Coördinator Informatiebeheer heb je een ondersteunende rol voor de projectleider Infra of Bouw.

 • Je zorgt ervoor alle relevantie informatie van een project wordt vastgelegd in het projectmanagementsysteem van de aannemer (veelal Relatics).
 • Ten behoeve van het bijhouden van uiteenlopende documenten richt je per project een document management systeem (DSMS)  in en zorgt ervoor dat dit tijdens het project altijd op orde is.
 • Je beheert de data die nodig zijn voor een efficiënte uitvoering van een project en de data die tijdens het project worden gegenereerd. Daarnaast controleer je deze data op basis van vooraf met de projectleider vastgestelde beslisregels op juistheid.

Wat verwachten we van je?

Je profiel voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Je hebt affiniteit met het civieltechnische werkveld.
 • Je denkt in data en werkprocessen.
 • Je kunt zelfstandig en nauwkeurig werken;
 • Je bent initiatiefrijk en creatief
 • Kennis over GIS (FME, Python, ArcGIS/QGIS) is een pre.
 •