Zo pak je als moderne teamleider het personeelstekort aan

Vrijwel alle Nederlandse overheidsorganisaties hebben te maken met oplopende personeelskrapte, maar bij gemeenten en provincies is het tekort aan medewerkers misschien nu wel het meest voelbaar. Herken je dat?

Het groeiende gebrek aan medewerkers bij gemeentelijke en provinciale organisaties heeft diverse oorzaken; krapte op de arbeidsmarkt, uitbreiding van het takenpakket, vergrijzing. Met onwenselijke gevolgen. Stress op de werkvloer, oplopende werk­achterstanden en versnelde uitstroom.

Kwaliteit en snelheid van de dienstverlening aan burger en bedrijfsleven dreigen door het tekort aan medewerkers serieus in gevaar te komen. Vacatures blijken voor gemeenten en provincies extra lastig in te vullen. Gemeenten en provincies doen er natuurlijk alles aan om de personeelskrapte te verlagen, bijvoorbeeld door hun wervingsstrategie te stroomlijnen en te focussen op jongere doelgroepen.

Maar alleen het verbeteren van de wervings­strategie is onvoldoende om de personeelskrapte binnen de perken te houden. Extern personeel inhuren is en blijft nood­ zakelijk. Werk uitbesteden aan externe partijen biedt veel voordelen, maar stuit ook op nadelen en gevoeligheden. Daarom kan het zinnig zijn om ook de inhuurstrategie eens kritisch onder de loep te nemen.

Zo blijken gemeenten en provincies zich bij externe inhuur voor het uitvoeren van taken binnen de fysieke leefomgeving vooral op hoog­ opgeleide vakmensen te richten in essentiële functiegroepen, waar de nood het hoogst is. Deze inhuurstrategie is begrijpelijk maar brengt nadelen met zich mee:

  • Hoge personeelskosten
  • Gebrek aan flexibiliteit
  • Inefficiënt inzetten van de aanwezige kennis en ervaring
Het is dus de moeite waard om na te denken over alternatieven.

Een van die alternatieven is het (vaker) uitbesteden van werkzaamheden. Dit zorgt voor een betere balans in het uitbestedingsbeleid en een kostenefficiënter, duurzamer en meer toekomstbestendig personeelsbeleid.

In deze whitepaper gaan wij kort in op de oorzaken en gevolgen van personeelskrapte bij gemeenten en provincies. Je krijgt praktische handvatten om de gevolgen van het tekort aan medewerkers aan te pakken. Handvatten voor het verbeteren van de interne wervingsstrategie, de externe inhuurstrategie en het uitbesteden van (basis)werkzaamheden.

Van elke stap om personeelstekort aan te pakken lees je hoe je de dat het beste inzet als oplossing om tijdige en kwalitatieve uitvoering te borgen. Op korte termijn én verder in de toekomst.

Vraag direct de whitepaper aan